Slide toggle

برچسب: داوران فوتسال

داوران دیدارهای هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال کشور

داوران دیدارهای هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال کشور

برنامه و اسامی داوران هفته بیست و سوم لیگ برتر

برنامه و اسامی داوران هفته بیست و سوم لیگ برتر

داوران هفته ۲۲ و تعویق هفته ۲۳ لیگ برتر فوتسال

اسامی داوران قضاوت کننده در هفته ۲۲ لیگ برتر فوتسال کشور اعلام شد که به شرح ذیل است:

داوران دیدارهای هفته ۲۱ لیگ برتر فوتسال کشور

داوران دیدارهای هفته ۲۱ لیگ برتر فوتسال کشور

داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال

برنامه و اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر اعلام شد

نبرد بزرگ در مشهد…

هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال ،با دیدار حساس فرش آرا و گیتی پسند ،هیجان را به اهالی فوتسال خواهد رساند.

گیتی پسند که پس از پیروزی با ارزش برابر تاسیسات دریایی ،شرایط خوبی دارد ،برابر فرش آرایی خواهد ایستاد که ۴ هفته پیاپی است شکست نخورده .

داوران هفته دهم لیگ برتر فوتسال

کمیته داوران اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور را اعلام کرد.

داوران هفته نهم لیگ برتر فوتسال

کمیته داوران اسامی داوران قضاوت‌کننده در هفته نهم لیگ برتر فوتسال را اعلام کرد.

داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتسال

برنامه و اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

داوران هفته هفتم لیگ برتر فوتسال

برنامه و اسامی داوران هفته هفتم لیگ برتر

show