Slide toggle

دسته: گالری

گالری عکس دیدار فرش آرا برابر اهورا بهبهان

گالری عکس دیدار فرش آرا برابر گیتی پسند در اصفهان

یک تیم،یک شهر،یک قلب؛فرش آرا مشهد

فصل ۹۸ قطعا برای فرش آرا سالی متفاوت خواهد بود.سالی که شعار دیرینه (یک تیم،یک شهر)تبلور پیدا کرده .

امسال بازیکنان مجید مرتضایی معنای کامل تیم بودن هستند و همه آنها با یک هدف بازی میکنند.هر بازیکنی که داخل میدان است با تمام وجود بازی میکند و آنها هم که به هر دلیلی در لیست روز بازی نیستند هم کنار تیم هستند.این عکس ها تنها گوشه ای از همراهی تیم کامل فرش آرا در هفته های مختلف است

گالری عکس دیدار فرش آرا – شاهین کرمانشاه

عکس د

گالری عکس دیدار فرش آرا برابر مقاومت البرز

گالری عکس دیدار فرش آرا برابر سوهان محمد سیما در قم

گالری عکس دیدار فرش آرا برابر آذرخش بندرعباس

گالری عکس دیدار فرش آرا_ هایپر شهر

گالری عکس فرش آرا _مس

۹

گالری عکس فرش آرا _ شهروند ساری

show