Slide toggle

سارانی:ورزش حرفه ای اوج و فرود دارد

رحمان سارانی یک از جوانهای خوب فوتسال فرش آرا ست که متاسفانه به علت مصدومیت این فصل لیگ را از دست داد.اما خوشبختانه دوران مصدومیت را پشت سر گذاشته و تمرین های خود را شروع کرده.با سارانی گفتگویی داشتیم که با هم میخوانیم رحمان درباره اخرین وضعیت مصدومیت خود گفت:به لطف خدا در شرایط بسیار خوبی قرار دارم و از چیزی که فکر میکردم جلوترم. خدا را شاکرم که شرایط خیلی خوبی دارم

سارانی درباره شروع تمرین ها گفت:دو ماهی هست که تمرینات اختصاصی را شروع کردم و به امید خدا از اسفند ماه شرایط تمرینات تیمی خواهم داشت
سارانی درباره شرایط دوران مصدومیت اضافه کرد:از همان ابتدا مصدومیت این را پذیرفتم که ورزش حرفه ای روزها اوج و مصدومیتش در هر لحظه همراه یک ورزشکار است. بنابراین سعی کردم تمام تلاشم را انجام دهم تا پس از مصدومیت به روزهای اوج برسم.
رحمان درباره شرایط این فصل فرش آرا گفت:فرش ارا این فصل خیلی خوب شروع کرد و خیلی خوب هم دارد تمام میکند که امیدوارم این پیروزی ها تداوم داشته باشه

سارانی بدترین تجربه دوران مصدومیتش را از دست دادن تیم ملی و دور بودن از میدان مسابقه گفت

نمایش آواتار نویسنده