رئیس کمیته فوتسال گفت: انتخاب سرمربی طول کشید، چون فکر می‌کردیم که می توانیم با خسوس کار کنیم.