محمود خوراکچی با بیان اینکه این دیدار، دیداری حساس است، اظهار کرد: هم تیم گیتی‌پسند و هم دبیری فوتسالی به معنای واقعی بازی می‌کنند و پیش بینی می‌کنیم بازی زیبایی شاهد باشید.